vmware

สูตร Sizing vSphere : CPU & RAM

เจอมาจาก Blog นี้ น่าสนใจดี เลยบันทึกเก็บไว้ เขาเขียนไว้เกี่ยวกับการ Design Host รวมถึง CPU และ Memory ของ vSphere Infrastructure

Step 1 : เก็บข้อมูล

อาจจะใช้ VMware Capacity Planning Tool ก็ได้

CPU Data Collector

CPU ต่อ Host (MHz) x จำนวน Core CPU (CPU x Core CPU) = CPU ทั้งหมด (MHz)

เช่น 1 เครื่องมี 1 CPU; CPU ละ 2,000 MHz; แต่ละ CPU มี 8 Core 

2,000 x 8 = 16,000 MHz

CPU ทั้งหมด (MHz) x Peak CPU Utilization (Percentage) = Peak CPU Utilization (MHz)

16,000 x 12% = 1,920 MHz

Peak CPU Utilization (MHz) x Concurrent VMs = Total Peak CPU Utilization (MHz)

1,920 x 20 = 38,400 MHz

RAM Data Collector

RAM ต่อ Host (MB) x Peak RAM Utilization (Percentage) = Peak RAM Utilization (MB)

4,000 x 52% = 2080 MB

Peam RAM Utilization (MB) x Concurrent VMs = Total Peak RAM Utilization (MB)

2080 x 20 = 41,600 MB

Step 2 : ระบุ Host Spec

CPU Specification

CPU Socket per Host x Core per Socket = จำนวน Core ทั้งหมด per Host

2 x 6 = 12 

Core per host x MHz per core = MHz per Host

12 x 2,000 MHz = 24,000 MHz

MHz per Host x Maximum CPU Utilization per Host (percentage) = CPU Available Per Host

24,000 MHz x 80% = 19,200 MHz

RAM Specification

RAM per Host x Maximum RAM Utilization per Host (percentage) = RAM available per host

80,000 x 70% = 56,000 MB

Step 3 : จำนวน Host

Total CPU Peak Utilization (MHz) / CPU (MHz) per host = Number of Host 

38,400 MHz / 19,200 MHz = 2 Hosts

Number of Host + Redundancy = N + ?

 2 + 1 = 3

อาจจะเขียนสูตรใน Excel เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับ Create BOM ต่อไป

EVO:RAIL : FAQ

แปลจาก Paper ของ VMware

EVO:Rail คืออะไร

 • 2U / 4 node Package include hardware, software, maintainance package
 • 100 GHz, 768 GB Memory, 14.4 TB of RAW Storage, 1.6 TB of Flash for I/O purpose

VMware-EVO-Rail-9

EVO:Rail ต่างจาก vSAN ยังไง

EVO:Rail เป็น Fully Optimized Hyper-Convergenced Appliance ที่สนับสนุนโดย VMware 100% ร่วมกับ EVO:Rail Partner (QEP) EVO:Rail จะ provide hardware, software, service และ support เป็น Single contact โดย QEP หากไม่ซื้อ EVO:Rail ก็อาจจะซื้อเป็น vSAN อย่างเดียวก็ได้ (หมายถึงไม่ใช้พวก support, service) แต่ต้องดู hardware compatible list 

EVO:Rail replace อะไร

EVO:Rail automation จะแทนที่ Manual process ในการสร้าง Virtual SAN Datastore โดยการใช้ vSphere Distributed Resource Scheduler, High Availablity, และ vMotion

มีหน้าจอ management ซึ่งเป็น HTML5 เป็นหน้าจอไว้คอย Manage (แบบ automation) อีกที (รูปจาก cloudmaniac)

vmware-hyper-converged-evo-rail-interface-1

vmware-hyper-converged-evo-rail-interface-2

vmware-hyper-converged-evo-rail-interface-3

vmware-hyper-converged-evo-rail-interface-4

จำนวน Host ขั้นต่ำของ EVO:Rail

แต่ละ appliance box มี 4 node ดังนั้นขั้นต่ำจะเป็น 4 node redundancy และขยายได้มากสุด 8 appliances ต่อ cluster กับ 1 Virtual SAN Datastore (32 node)

ใน 1 EVO:Rail ประกอบด้วย

 • 4 Nodes โดย Resource แต่ละ Nodes จะตามด้านล่าง
  • 2 x Intel E5 6 Core Processor 
  • 192 GB Memory
  • 3 x 1.2 TB 10K RPM Drive for Virtual SAN
  • 1 x 400Gb eMLC SSD for Virtual SAN (eMLC and MLC different)
  • 1 x ESXi Boot Device
  • 1 x Dual 10GbE NIC Port (optical or copper)
  • 1 x IPMI port
 •  EVO:Rail Deployment, Configuration, and Management (DCM) engine
 • vSphere Enterprise Plus
 • vCenter Server
 • Virtual SAN
 • vRealize Log Insight
 • Support Maintance for 1 or 3 year

ถ้าเดิมลูกค้ามี License ของ vSphere อยู่แล้ว สามารถใช้ License เดิมได้ไหม ?

ให้แปลง License เดิม ไปเป็น EVO:Rail โดยดูจาก Loyalty Program

ประเภทของ NIC Card

10 GbE Dual Port แต่ส่วนใหญ่ QEP จะเสนอเป็นตัวเลือกระหว่าง SFP+ หรือ RJ45 

MAVIN คืออะไร

เป็น Internal Codename (Modular Automated Rackable Virtual Infrastructure Node) อ่านบทสัมภาษณ์ Dave Shanley (Lead Dev)

ต้องใช้อะไรเกี่ยวกับ Network ไหม ?

ต้องใช้ Multicast Traffic บน L2 เป็น require ของ vSAN IPv6 require สำหรับ autodiscovery switch ของ rack เมื่อ EVO:Rail ถูก connect แต่การ configure EVO:Rail ใช้ IPv4 ก็พอ

ต้อง Prioritize Network Bandwidth มั้ย ?

ไม่ต้องสำหรับ 10GbE เพราะ vMotion ใช้ Traffic 4 Gbps เท่านั้น

vCenter ใช้ Version อะไร

ใช้ vCenter Server Appliance

vCenter Operations รวมอยู่ด้วยมั้ย ?

ไม่รวม

สามารถ Custom VMs ได้มั้ยที่ EVO:Rail Management

ไม่สามารถทำได้ จะแนะนำให้สร้าง Image เช่น Size small/medium/big แทน แต่ถ้าต้องการ Customize ให้ทำที่ vSphere Web Client

ถ้าสร้าง VMs เองผ่าน vSphere Web Client จะโชว์ที่หน้า EVO:Rail Management มั้ย ?

โชว์ เพราะหน้า Management ใช้ database เดียวกับ vCenter

ถ้าเดิมใช้ iSCSI หรือ NAS อยู่ จะสามารถใช้ EVO:Rail ได้มั้ย

ได้ แต่ Fibre Channel ไม่ Support เพราะไม่มี slot สำหรับ Fibre Channel Host Bus

ถ้ามี vCenter อยู่เดิมแล้ว จะใช้ vCenter เดิมมา Control ด้วยได้ไหม ?

ไม่ได้ เพราะเป็น standalone environment ที่ต้องมี vCenter โดยเฉพาะที่จะ deploy, create, update, scale 

สามารถใช้ vCenter Operation Manager หรือ vRelize Automation ได้มั้ย ?

ได้  

EVO:Rail Support compression, deduplication และ replication ?

ไม่ support compression, deduplication แต่ replication สามารถใช้ product อื่นได้ เช่น vSphere Replication หากเป็นเรื่อง Disaster Recovery ก็อาจจะใช้ VMware Site Recovery Manager ได้ 

EVO:Rail support 3rd Party Backup Software ?

Support เพราะมี VMware vSphere Data Protection 

Support card NVidia Card ไหม ?

สามารถลง Horizon View แต่ไม่ support พวก Card ต่างๆ เช่น NVidia หรือ PCoIP APEX PCI cards

เมื่อ node Fail ?

จะใช้ Feature vSphere HA สำหรับ Restart VM ขึ้นมา ถ้า Host Down เกิน 60 นาที Virtual SAN จะสร้าง Missing Compnent (VM ที่อยู่บน Host ที่ Fail) บน Host อื่นๆ

เมื่อเพิ่ม Host อีกที จะ re-balance ?

จะ re-balance เฉพาะในส่วน compute แต่ storage จะไม่ balance เพราะการ transfer data จะมี cost สูง แต่ถ้า disk full (มากกว่า 80%) จะ re-balance

Increase Clone Performance of VMware Converter

While you are converting physical environment to virtual environment, you will meet the problem that it takes long time. Here's practise how to increase performance.

 • Step 1 : Open converter-worker.xml configuration file. It's located in "%ALLUSERSPROFILE%\VMware\VMware vCenter Converter Standalone"
 • Step 2 : Set key config/nfc/useSsl to false. Then save configuration file
 • Step 3 : Restart "VMware vCenter Converter Standalone Worker" Service
  ... 
  <nfc> 
    <readTimeoutMs>120000</readTimeoutMs> 
    <useSsl>false</useSsl> 
  ... 

vCloud to vRelize by VMware Product

I quite confuse about VMware Product Name between vCloud and vRelized. VMware renamed the product on VMWorld 2014. Here's the summary of VMware Product.

Current Product New Name SaaS Product (If available)
VCloud Hybrid Service vCloud Air  
vCenter Operations Management Suite vRealize Operations vRelize Air Opreations
vCloud Automation Center vRealize Automation vRelize Air Automation
IT Business Management Suite vRealize Business vRelize Air Business
vCenter Log Insight vRealize Log Insight  
vCenter Orchestrator vRealize Orchestrator  

All About vSphere 6.0 / VMware Certified Roadmap

I have not much time. vSphere 6 was released last month. I would like to summarize the new highlight features of ESXi 6.0. Actually, you may read them from other sites but I would like to recap on my blog.

ESXi 6.0

New Features

Enhanced features

 • Fault Tolerance support for 4 vCPU
 • vMotion Enhancements 
  • vMotion across vCenter 
  • vMotion across Virtual Switches : Virtual Standard Switch (VSS), Virtual Distributed Switches (VDSs)
  • vMotion using routed vmotion networks
  • Long-distance vMotion for use cases such as:
   • Permanent migration (often for Datacenter expansions, acquisitions, consolidations)
   • Disaster avoidance
   • SRM and disaster avoidance testing
   • Multi-site capacity utilization
   • Follow-the-sun scenarios
   • Onboarding onto vSphere-based public cloud (including VMware vCloud Air)
 • Better Microsoft clustering support
 • Hot-add RAM now vNUMA aware
 • WDDM 1.1 GDI acceleration features

Networking

 • You can set a guaranteed bandwidth 
 • VMware stopped selling and supporting Cisco Nexus 1000v viritual switch but Cisco will continue to support

vSphere Replication

 • VR Traffic can be isolated from other vSphere host traffic
 • Compression can be enabled. It is disabled by default
 • Uses FastLZ compression llibraries

VMware vCenter 6.0

 • Microsoft clustering support, not just the database
 • Fault Tolerance is not supported for vCenter Server on Windows and the vCenter appliance
 • vMotion across vCenter. Requires vSphere 6.0 on both ends
 • Long distance vMotion increased latency supports up to 100ms RTTs
 • Windows install supports Postgres and External SQL and Oracle DBs
 • vCSA supports embedded Postgres and external Oracle DBs

VMware VM Component Protection (VMCP)

Imagin fiber channel controller failure, VMware HA is now able to detect the loss of storage connection and restart virtual machine on other hosts

Others: