สูตร Sizing vSphere : CPU & RAM

เจอมาจาก Blog นี้ น่าสนใจดี เลยบันทึกเก็บไว้ เขาเขียนไว้เกี่ยวกับการ Design Host รวมถึง CPU และ Memory ของ vSphere Infrastructure

Step 1 : เก็บข้อมูล

อาจจะใช้ VMware Capacity Planning Tool ก็ได้

CPU Data Collector

CPU ต่อ Host (MHz) x จำนวน Core CPU (CPU x Core CPU) = CPU ทั้งหมด (MHz)

เช่น 1 เครื่องมี 1 CPU; CPU ละ 2,000 MHz; แต่ละ CPU มี 8 Core 

2,000 x 8 = 16,000 MHz

CPU ทั้งหมด (MHz) x Peak CPU Utilization (Percentage) = Peak CPU Utilization (MHz)

16,000 x 12% = 1,920 MHz

Peak CPU Utilization (MHz) x Concurrent VMs = Total Peak CPU Utilization (MHz)

1,920 x 20 = 38,400 MHz

RAM Data Collector

RAM ต่อ Host (MB) x Peak RAM Utilization (Percentage) = Peak RAM Utilization (MB)

4,000 x 52% = 2080 MB

Peam RAM Utilization (MB) x Concurrent VMs = Total Peak RAM Utilization (MB)

2080 x 20 = 41,600 MB

Step 2 : ระบุ Host Spec

CPU Specification

CPU Socket per Host x Core per Socket = จำนวน Core ทั้งหมด per Host

2 x 6 = 12 

Core per host x MHz per core = MHz per Host

12 x 2,000 MHz = 24,000 MHz

MHz per Host x Maximum CPU Utilization per Host (percentage) = CPU Available Per Host

24,000 MHz x 80% = 19,200 MHz

RAM Specification

RAM per Host x Maximum RAM Utilization per Host (percentage) = RAM available per host

80,000 x 70% = 56,000 MB

Step 3 : จำนวน Host

Total CPU Peak Utilization (MHz) / CPU (MHz) per host = Number of Host 

38,400 MHz / 19,200 MHz = 2 Hosts

Number of Host + Redundancy = N + ?

 2 + 1 = 3

อาจจะเขียนสูตรใน Excel เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับ Create BOM ต่อไป

Tags: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.